Tabela gatunków


Aluminium 

Gatunki najczęściej używane w handlu:

PL

DIN

EN

A1 Al. 99,5 1050A
PA2 AlMg2 5251
PA11 AlMg3 5754
PA13 AlMg4,5Mn0,7 5083
PA38 AlMgSi0,5 6060
PA4 AlMgSi1 6082
PA6 AlCuMg1 2017
PA9 AlZn5,5MgCu 7075

 

Aluminium

Gatunki rzadko używane:

PL

DIN

EN

A00 Al. 99,8(A) 1080A
A0 Al. 99,7 1070A
A2 Al 99 1200
PA33 AlCu4SiMg 2014
PA7 AlCu4Mg1 2024
PA24 AlCu2,5Mg 2117
PA23 AlCuMg1(A) 2124
PA30 AlCu2Mg1,5Ni 2618A
PA1 AlMn1 3103
PA5 AlMn1Mg1 3004
PA16 AlMn0,5Mg0,5 3105
PA43 AlMg1 5005A
PA20 AlMg5 5019
PA45 AlMg1SiCu 6061
PA47 AlZn4,5Mg1 7020
PA0 AlFeSi 8011A

 

Miedź 

Gatunki najczęściej używane w handlu:

PL

DIN

EN

M1E SE-Cu CW020A
M2R, M3R SF-Cu CW024A
M1R SW-Cu CW023A

 

Miedź

Stopy miedzi:

PL

DIN

EN

MOB OF-Cu CW008A
MHY CuCrZr CW106C
MOOB Cu-OFE CW009A
MN25 CuNi25 CW350H
MNC92 CuNi9Sn2 CW351H
MNM301 CuNi30Mn1Fe CW354H
MNZM3022 CuNi30Fe2Mn2 CW353H
BB2 CuBe2 CW101C
BC2 CuCo2Be CW104C
  CuCo1NiBe CW103C
BN2 CuNi2Si CW111C
MNZ101 CuNi10Fe1Mn CW352H
BB1,7 CuBe1,7 CW100C
BB2 CuBe2 CW101C
BC2 CuCo2Be CW104C

 

Brązy 

Gatunki najczęściej używane w handlu:

PL

DIN

EN

B6 CuSn6 CW452K
B8 CuSn8 CW453K
BK31 CuSi3Mn1  
B101 CuSn10P CW305G
B555 CuSnZn5Pb5  
BA1032 CuAl10Fe3Mn2 CW306G
BA1044 CuAl10Fe4Ni4  
BA1054 CuAl10Ni5Fe4 CW307G

 

Brązy

Gatunki rzadko używane:

PL

DIN

EN

B443 CuSn4PbZn3 CW456K
BA8 CuAl8  
BA83 CuAl8Fe3 CW303G
BA93 CuAl9Fe3  
BK331 CuSiZn3Mn1  
B1010 CuSn10Pb10 CC495K
  CuSn7Pb15 CC496K
  CuSn5Pb20 CC497K
B555 CuSn5Zn5Pb5 CC491K
RG-7 CuSn7Zn4Pb7 CC493K
B10 CuSn10 CC480K
  CuSn12 CC483K
  CuSn11Pb2 CC482K
  CuSn12Ni2 CC484K
B444/B443 CuSn4Pb4Zn4 CW456K
BA1166 CuAl11Fe6Ni6 CW308G
BA932 CuAl9Ni3Fe2 CW304G
BA72 CuAl7Si2 CW302G
  CuAl10Ni3Fe2 CC332G
  CuAl10Fe5Ni5 CC333G
  CuAl11Fe6Ni6 CC334G
  CuAl10Fe2 CC331G

 

Mosiądze 

Gatunki najczęściej używane:

PL

DIN

EN

MO58 CuZn40Pb2  CW617N
MO59 CuZn39Pb2  CW612N
M63 CuZn37  CW508L

 

Mosiądze

Gatunki rzadko używane:

PL

DIN

EN

MNŻ101 CuNi10Fe1Mn CW352G
MZN18 CuNi18Zn27 CW410J
MZN12 CuNi12Zn24  
MN25 CuNi25  
MNC92 CuNi9Sn2  
MNM301 CuNi30MnNiFe  
MNZM3022 CuNi30Fe2Mn2  
M90 CuZn10 CW501L
M85 CuZn15 CW502L
M80 CuZn20 CW503L
M70 CuZn30 CW505L
M67 CuZn33 CW506L
M64 CuZn36 CW507L
  CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R
  CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R
  CuZn40Mn2Fe1 CW723R
MK68 CuZn31Si1 CW708R
  CuZn25Al5Mn4Fe3 CC762S
  CuZn34Mn3Al2Fe1 CC764S
MA58 CuZn39Mn1AlPbSi CW718R
MC62 CuZn38Sn1As CW717R
MC70 CuZn28Sn1As CW706R
  CuZn23Al6Mn4Fe3Pb CW704R
MA77 CuZn20Al2As CW702R
  CuZn35Mn2Al1Fe1 CC765S
M058A CuZn39Pb3 CW614N
  CuZn38Pb1 CW607N
M064 CuZn35Pb1 CW600N
  CuZnPb2As CW602N
M60 CuZn40 CW509L
  CuZn16Si4 CC761S
  CuZn37Al1 CC766S
MA58 CuZn39Al1Fe1Mn1 CW718R
MA77 CuZn20Al2 CW702R
MA84 CuZn13Al1Ni1Si1 CW700R
MC70 CuZn28Sn1 CW706R
MC62 CuZn37Pb1 CW605N
MM58 CuZn40Mn1Pb CW720R
  CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R
  CuZn36Pb2As CW602N
M061 CuZn36Pb3 CW603N

Powyżej prezentujemy tabelę gatunków metali kolorowych częściej lub nieco rzadziej używanych w handlu. Zawiera ona oznaczenia poszczególnych metali nieżelaznych o wysokiej i technicznej czystości oraz ich stopów. Klasyfikacja przedstawia oznakowania zgodne z normami polskimi (PL), niemieckimi (DIN) oraz europejskimi (EN).

Oznaczenia tworzą litery i liczby. W przypadku metalu zawierają one jego symbol chemiczny i minimalną zawartość oraz „informacje” dookreślające produkt. Natomiast w oznaczeniach stopów pojawiają się symbole chemiczne metalu podstawowego i wzbogacających go dodatków, a także symbole określające ich średnią zawartość w stopie oraz „informacje dodatkowe”. Jako pierwszy podaje się symbol metalu podstawowego, a w dalszej kolejności dodatków, uwzględniając ich malejącą ilość. Oczywiście średnią procentową zawartość oddaje liczba całkowita, którą w razie potrzeby się zaokrągla. Co ważne, mosiądz i brąz oznacza się pierwszą literą podstawowego pierwiastka, a więc kolejno znakiem alfabetycznym „M” i „B”. W przypadku mosiądzu dalej wymienia się procentową zawartość miedzi i symbol literowy jego dodatku stopowego. Jeżeli zaś chodzi o brązy – tuż po symbolu pierwiastka umieszcza się procentową zawartość cyny, a jeśli jest to brąz wieloskładnikowy – symbol najważniejszego dodatku stopowego i procentową zawartość każdego z nich.

Oznaczenia stosuje się w celu cechowania wyrobów/półwyrobów i podaje wraz z numerem normy. Dzięki temu wiadomo, według której klasyfikacji wykonać poszczególne produkty np.: blachy miedziane, pręty aluminiowe i tuleje z brązu. Przy składaniu u nas zamówienia prosimy o ich wyraźne wskazanie, co umożliwi szybką i bezproblemową realizację zlecenia oraz dostarczenie właściwych towarów.