Metale inne

Tytan i stopy tytanu

Tytan i jego stopy posiadają bardzo dobry współczynnik wytrzymałości do wagi, odporny na słoną wodę, a także szeroki zakres kwasów i zasad. Jest wielokrotnie bardziej odporny na erozję niż stopy miedziowo-niklowe. Duża wytrzymałość pozwala na stosownie mniejszych ścianek materiałowych. Obróbka tytanu jest zbliżona do obróbki stali nierdzewnych i jest dobrze spawalny. Gęstość waha się pomiędzy 4,43 – 4,84 g/cm², a granica plastyczności zależnie od stopu od 170 do 1240 Mpa.

 

 

Zastosowanie: wymienniki ciepła, instalacje odsiarczania spalin, oczyszczalnie ścieków, implanty chirurgiczne, oraz budowa maszyn.

Asortyment: blachy zimnowalcowane od #1,0 do #3,0mm, blachy gorąco walcowane od #4,0 do #30,0mm, pręty okrągłe gorąco walcowane, toczone i szlifowane od Ø3,0 do Ø250,00mm, Rury spawane i bezszwowe od Ø12,7 do Ø88,9mm, druty ciągnione od Ø1,0 do Ø3,0mm, oraz druty spawalnicze..

 

Nikiel i stopy niklu

Nikiel oraz jego stopy mają szerokie zastosowanie w elektronice jak również w procesach chemicznych, na wymienniki ciepła, elektrody iskrowe, elementy baterii. Ma niską twardość w stanie wyżarzonym co powoduje zastosowanie jako metal szlachetny do platerowania. Jest dobrze spawalny oraz dobrze obrabialny. Gęstość 8,89 g/cm, a granica plastyczności dla stanu wyżarzonego 148 Mpa.

Asortyment: blachy zimnowalcowane od #0,5 do #3,0mm, blachy gorąco walcowane od #3,0 do #12,0mm, pręty okrągłe od Ø12,0 do Ø160,0mm , rury spawane i bezszwowe od #21,3 do #114,3mm, druty od #0,3 do #1,0mm.

Szeroka gama stopów: niklowo-miedziowe, niklowo-chromowe, niklowo-chromowo-kobaltowo-molibdenowy, niklowo-chromowo-molibdenowy, niklowo-chromowo-molibdenowo-wolframowy, niklowo-molibdenowo-chromowy, niklowo-chromowo-żelazowo-molibdenowy, niklowo-żelazowo-chromowy, niklowo-chromowo-kobaltowe, z uwagi na większą wytrzymałość, wyższą temperaturę topnienia, wyższe odporności utleniające w wysokich jak i niskich temperaturach od czystego niklu posiadają szerokie zastosowanie w przemyśle: stoczniowym, lotniczym, chemicznym, spożywczym, energetycznym, maszynowym i w wielu innych.

.

 

Ołów i stopy ołowiu

Zastosowanie: do produkcji specjalnej, akumulatorów, w przemyśle chemicznym na blachy i rury do aparatów kwasoodpornych, do produkcji śrutu i inne.

Cynk i stopy cynku

Zastosowanie: odlewy ciśnieniowe dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, armatura elektrotechniczna i wodna, blachy w budownictwie, panewki łożysk pracujące przy małych i średnich prędkościach

Cyna i stopy cyny

Zastosowanie: panewki łożysk, spoiwa miękkie, mechanika i odlewnictwo precyzyjne, przemysł elektrotechniczny, mierniki elektryczne i inne.