Aluminium - gatunki najczęściej używane w handlu


Aluminium jest metalem o szerokim zastosowaniu, z uwagi na swoją odporność na korozję i przewodnictwo elektryczne i cieplne. Blacha aluminiowa jest powszechnie stosowana w większości firm przemysłowych.

Aczkolwiek zastosowanie czystego aluminium jest mocno ograniczone, ponieważ jest to metal miękki, o niskiej wytrzymałości. W przemyśle stosowane są różne stopy aluminium, a ich zastosowanie jest uzależnione od składu i wynikających z niego właściwości. 

Czyste aluminium i jego stopy z innymi pierwiastkami

Czyste aluminium stosowane jest do wytwarzania folii aluminiowej, na przewody elektryczne, jako składnik farm i stopów innych metali. Aluminium z dodatkiem innych metali to aluminium stopowe, o większej wytrzymałości, odporności na korozję i obrabialności. Najczęściej stosowane dodatki to magnez, krzem, mangan, miedź, nikiel, tytan i cynk. Stopy aluminium dzielimy na odlewnicze i stopy do obróbki plastycznej. 

W zależności od składu stopu aluminium może on być uniwersalny, albo o ściśle określonym przeznaczeniu. Produkcja różnego rodzaju stopów daje możliwość uzyskania na przykład zwiększonej wytrzymałości, odporności na oddziaływanie różnych czynników, czy nawet stopów różniących się estetyką. Chodzi o to, by otrzymać stop odpowiedni dla wymaganych przez użytkownika zastosowań. Aby wiadomo było, jakie są właściwości danego stopu, stosuje się specjalne oznaczenia, określające charakterystykę stopów.

Rodzaje stopów aluminium

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka uniwersalnych systemów oznaczania i identyfikacji stopów aluminium. Wykorzystują one oznaczenia symbolami chemicznymi, numerycznymi bądź też sygnaturą stosowaną przez instytucje międzynarodowe. Do gatunków aluminium najczęściej wykorzystywanych w handlu należą:

  • A1, inaczej Al. 99,5, czyli czyste aluminium;
  • PA2 i PA 11 – stopy aluminium z magnezem;
  • PA13 – stop aluminium z magnezem i manganem;
  • PA38, PA4 – stopy aluminium z magnezem i krzemem
  • PA6 – stop aluminium z magnezem i miedzią
  • PA9 – stop aluminium z cynkiem, magnezem i miedzią

Stopy aluminium z magnezem wykazują wysoką odporność na korozję i stosuje się między innymi w konstrukcjach okrętowych i przemyśle chemicznym. Stopy z dodatkiem krzemu są odporne na korozję nawet w wodzie morskiej i dobrze nadają się na odlewy nawet o skomplikowanych kształtach, pracujące pod średnim obciążeniem i w podwyższonych temperaturach. Stopy z dodatkiem cynku stosowane są na bardzo obciążone elementy, na przykład w przemyśle lotniczym. Stopy aluminium z miedzią mają dobre własności odlewnicze i odporność na korozję, ale słabo sprawdzają się w wysokich temperaturach – mają skłonność do pęknięć.

Jak widać, wybór właściwego stopu aluminiom nie może być przypadkowy. Aby właściwie dopasować stop do jego przeznaczenia, trzeba wiedzieć, jaką funkcję ma pełnić wykonany z niego produkt, w jakich warunkach będzie docelowo pracować i na jakie czynniki będzie narażony.

Wróć