Cover Image

Jak przebiega proces walcowania blach?

Listopad 25, 2021
Czas czytania: 3 minut

Walcowanie blachy jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod plastycznej obróbki różnego rodzaju metali. Podczas tego procesu, blacha poddawana jest naciskowi ze strony obracających się walców, co powoduje jej odkształcenie. Dzięki walcowaniu możliwe jest uzyskanie naprawdę zadowalających efektów. Co więcej, przy wykorzystaniu tej metody możliwe jest poprawienie właściwości różnego rodzaju materiałów.

W jaki sposób wykonuje się walcowanie blach?

Walcowanie jest procesem, który można wykonać na zimno bądź na gorąco. Podczas walcowania na zimno elementy walcowanie nie zmieniają swoich właściwości, a blacha poddawana obróbce nie jest ogrzewana w jej trakcie. Walcowanie na zimno wykonuje się na elementach, które uprzednio były poddane obróbce na gorąco. To, jak dokładnie będzie wyglądał proces walcowania, zależy przede wszystkim od surowca z jakim się pracuje. W walcowaniu na zimno można wyróżnić następujące etapy:

 • Trawienie,
 • Walcowanie,
 • Wyżarzanie,
 • Walcowanie wygładzające,
 • Wykańczanie.

Dzięki tej metodzie można otrzymać takie elementy jak rury, taśmy mosiężne, brązowe, miedziane, a także cienkie blachy, których grubość jest nie większa niż 3 milimetry. Cechą charakterystyczną produktów uzyskanych dzięki walcowaniu na zimno jest bardzo wysoka jakość wykończenia.

Walcowanie na gorąco, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury, dzięki czemu kształt, rozmiar oraz właściwości obrabianego materiału zmieniają się. Temperatura panująca podczas walcowania na gorąco waha się w granicach 1000 – 1300 stopni Celsjusza. Proces polega na wielokrotnym zgniataniu surowca pomiędzy walcami, do czasu aż zostanie osiągnięta odpowiednia forma i kształt surowca. Jest to proces bardziej złożony niż walcowanie na zimno, i składa się z następujących etapów:

 • Oczyszczanie,
 • Szlifowanie metalu,
 • Ogrzanie surowca,
 • Zbijanie zgorzeliny,
 • Walcowanie wstępne,
 • Redukcja szerokości,
 • Walcowanie końcowe,
 • Obróbka wykończeniowa.

Podczas tego procesu można wykonać takie elementy jak płaskowniki, blachy oraz taśmy, a także pręty. Za pomocą walcowania na gorąco wykonuje się również rury. Podczas walcowania na gorąco oraz na zimno uzyskuje się elementy o perfekcyjnej jakości, oraz bardzo dużej odporności na różnego rodzaju urazy mechaniczne i warunki atmosferyczne.